CFR (Cost and Freight) ve CIF (Cost, Insurance and Freight) Arasındaki Farklar Nelerdir?

Mahmut Mollaoğlu
CFR (Cost and Freight) ve CIF (Cost, Insurance and Freight) Arasındaki Farklar Nelerdir?
Okuma Süresi: yaklaşık 3 dakika

CFR (Cost and Freight), satıcı tarafından malların deniz yoluyla belirlenen limana taşınmasını gerektiren bir ticari terimdir. CIF (Cost, Insurance and Freight) de ise satıcı, taşıma maliyetlerini ödemesinin yanı sıra, alıcının siparişini herhangi bir olası kayıp riskine karşı sigortalatır.

Verilen bu iki terim, Incoterms olarak bilinen daha büyük bir uluslararası ticaret kuralları grubunun parçasıdır. Tüccarlar için geliştirilen bu esasların ilk versiyonu Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından 1936 yılında yayınlanmıştır. Her bir terim, uluslararası ticaret işleminde sırasıyla alıcılara ve satıcılara düşen taşıma sorumluluklarını düzenleyen anlaşmaları ifade eder. Bu anlaşma sistemleri, sözleşme modellerini tüm dillerde anlaşılması ve tanımlanması kolay hâle getirerek düzenli bir uluslararası ticaret sürecinin oluşmasına yardımcı olmuştur.

  • CFR ve CIF’in her ikisi de ürünlerin deniz yoluyla taşınması durumunda kullanılmaktadır.
  • CFR; satıcı tarafından, alıcı için gerekli varış limanına kadar deniz yolu taşımasının organize edilmesini gerektirir. CFR ile yapılan anlaşmalar taşıma ücretini içerir ancak deniz sigortası yapılmasını içermez.
  • CIF, CFR’a benzemektedir ancak CIF aynı zamanda satıcının olası bir yük kaybı, hasarı veya tahribine karşı koruma sağlamak için sigorta yaptırılmasını gerektirir.

CFR (Cost and Freight)

CFR, uluslararası ticarette alıcı ve satıcı arasında yapılan yasal bir anlaşmadır. Kural, deniz yoluyla taşınan mallar için geçerlidir.

Satıcı, malların deniz yoluyla alıcının istediği varış noktasına taşınmasından sorumludur. Bu nedenle maliyet satıcı tarafından karşılanır. CFR kuralları uyarınca, satıcının alıcıya malları taşıyıcıdan teslim alması için gerekli belgeleri de vermesi gerekir.

CFR anlaşmalarında yükleyici taraf, taşımanın düzenlenmesi ve ödemesinin yapılması konusunda Gemi Bordasında Teslim’e (FOB – Free On Board) göre daha fazla sorumluluğa sahiptir.

FOB anlaşmalarında ise gönderici, yalnızca malların taşınmasında yüklemenin yapılacağı limana tesliminden sorumludur. Ancak bu anlaşma satıcının, taşıma sırasında malların kaybolması, bozulması veya hasar görmesine karşı yükün sigortalatılmasını gerektirmez. Malların riski gemiye ulaştığında alıcıya geçer, bu nedenle satıcı bunlardan sorumlu olmaz.

CFR anlaşmalarda alıcı, gemi varış limanına yanaştığında sorumluluğu üstlenir. Yükün tahliye masrafları ve diğer taşıma masrafları da dahil olmak üzere kalan tüm masraflar alıcı tarafından üstlenilir.

CIF (Cost, Insurance and Freight)

CIF anlaşmaları da aynı CFR gibi sadece deniz yolu taşımacılığında kullanılmaktadır. CIF anlaşmaları CFR anlaşmalarıyla hemen hemen aynıdır. Satıcı, malların varış limanına taşınması için tüm organizasyondan ve taşıma masraflarından sorumludur. Alıcı, gemi varış limanına ulaştıktan sonraki tüm masraf ve sorumluluklarını üstlenir. Bu iki anlaşma arasındaki tek önemli fark, satıcının gönderilen yükleri sigortalatma zorunluluğudur.

Sigorta miktarı genellikle alıcı ve satıcı arasında kararlaştırılır. Satıcı, malların taşınmasıyla birlikte ortaya çıkan ek maliyetlerden de sorumludur. Bu ek maliyetler, gümrük veya kontroller için gereken ekstra evrak işlerini veya taşıma sırasında yapılması gereken herhangi bir rotasyon değişikliğini içerir.

Mallar varış limanına ulaştıktan ve gemiden tahliye edildikten sonra alıcının sorumluluğundadır.

Sözleşmenin şartları, satıcının taşıma işlemleri öncesi sorumluluklarının tam yapısını ana hatlarıyla belirtir. Çoğu CIF sözleşmesi, satıcı için aşağıdaki gibi özetlenir.

  • Gerektiği şekilde ürün için ihracat lisanslarının satın alınması
  • Malların taşınmasına ilişkin maliyet ve sözleşmelerin karşılanması
  • Siparişin korunması için sigortanın gerekliliği
  • Ürünler için gerekli incelemelerin yapılması
  • Gerekirse, siparişteki herhangi bir hasar veya imha için ödeme yapılması

SONUÇ

CFR ve CIF, malların deniz yolu taşınmasıyla ilgili olan çok benzer terimlerdir. Bu noktada, özellikle yükün taşıma maliyetinin ödenmesi konusunda birincil sorumluluk satıcıya aittir. İkisi arasındaki fark, CIF’in, mallara herhangi bir zarar gelmesine karşı koruma sağlayan, satıcı tarafından ödenen yükün sigortalatılması gerekliliğidir.

Kaynak: https://www.investopedia.com/ask/answers/072815/what-difference-between-cost-and-freight-cfr-and-cost-insurance-and-freight-cif.asp
Yazar: J.B. Maverick

Çeviren: Mahmut Mollaoğlu

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar